.

Uitnodiging jaarlijkse studiedag op 19 maart n.a.v. werelddag sociaal werk: 'Positieve gezondheid... mee spinnen aan het web'

Op dinsdag 19/03/2019 focussen we op 'positieve gezondheid'.

Vaak gaat de aandacht uit naar de klachten en gezondheidsproblemen die mensen hebben én het daarbij horende medische plaatje. Positieve gezondheid legt het accent niet alleen op de ziekte, maar kijkt naar alle dimensies die het leven van mensen betekenisvol maakt. Hoe wij als sociaal werkers in ziekenhuizen een bijdrage kunnen leveren om de focus te verruimen, krijgen we te horen op de studiedag.

Documenten

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.