.

Studiedag: “Interdisciplinaire en transmurale samenwerking als troef en kwaliteitsnorm in de zorg”

Op 20 maart, werelddag sociaal werk 2018, organiseerden we traditiegetrouw onze jaarlijkse studiedag. André Vyt en Veerle Opstaele verzorgden de lezingen in de voormiddag. Jullie vinden hier hun presentaties.

Interdisciplinaire samenwerking komt de patiënt ten goede. Het biedt de meeste waarborgen voor een kwalitatief hoogstaande zorg. 

Het sociaal werk is de discipline bij uitstek die inzet op samenwerking, maar terzelfder tijd stelt het ons ook voor uitdagingen. Samenwerken met mensen die elk een ander aspect van de zorg opnemen is niet altijd evident en gemakkelijk. En naast interne samenwerking wordt ook steeds meer de vraag naar externe samenwerking met andere disciplines gesteld, wat tot bijkomende en andere uitdagingen leidt.
Kortom, interdisciplinair en transmuraal samenwerken is een norm in kwalitatieve zorg met nog heel wat uitdagingen.
Hoe we ons vanuit het sociaal werk hierin kunnen profileren en hoe we een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen, zijn vragen waarop we tijdens deze studiedag een antwoord willen geven.

SPREKERS:
We hebben twee gerenomeerde sprekers uitgenodigd op vlak van samenwerken. 

 • André Vyt is deeltijds docent aan UGent en Arteveldehogeschool, directeur van AQARTO agentschap voor kwaliteitszorg, voorzitter Europese vereniging voor Interdisciplinair samenwerken en voorzitter van de wereldfederatie van netwerken voor interdisciplinair samenwerken.
  Hij verduidelijkt de begrippen multi-, inter- en transdisciplinair samenwerken en staat stil bij de barrières die dit verhinderen. Welke interdisciplinaire competenties als individu en als team zijn hierbij essentieel? Vervolgens schetst hij een drietal tools die dit samenwerken kunnen ondersteunen: intake, zorgplanning en teamgebaseerde zelfevaluatie. Professor Vyt zal de zorgplanning concretiseren via een concrete casus als voorbeeld, en de zelfevaluatie met enkele voorbeeldresultaten uit onderzoek in ziekenhuisafdelingen (intensieve zorg en acute geriatrie) en in de eerstelijnszorg. 
 • Veerle Opstaele is docent en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool, opleiding sociaal werk. Ze is hoofdpromotor van het onderzoek- en dienstverleningscentrum TACOO www.tacoo.be. Als projectleider van PRONET is ze gespecialiseerd in samenwerking tussen organisaties.
  Vanuit de eigenheid van sociaal werk zal zij ingaan op de complexiteit en vele  dimensies van netwerksamenwerking. Hierbij wordt een belangrijke focus gelegd op de sociaal werker, zijn/haar  organisatie en het netwerk. Tevens worden de aanwezigen uitgedaagd om eigen talenten en sterktes te ontdekken in de PRONETrollen.

PROGRAMMA:
09u00 - Onthaal met koffie
09u30 - Verwelkoming door mevr. Sabine Maene (voorzitter BSWZ)
10u00 - Voorwaarden en mogelijkheden voor interdisciplinair samenwerken in ziekenhuizen (André Vyt)
11u00 - Pauze
11u30 - 'Mijn rol als sociaal werker in netwerksamenwerking'  (Veerle Opstaele)
12u30 - Lunch
13u30 - Enkele goede praktijken (workshops)
16u00 - Einde

WORKSHOPS
Op een interactieve manier delen collega’s sociaal werkers tips en tricks over hoe zij multidisciplinair samenwerken. U kan deelnemen aan 1 workshop in de namiddag.

 1. Workshop multidisciplinaire communicatie in de oncologie (MDT  UZ Gent)
 2. Workshop met focus ‘moeder en kind’ (MDT AZ Delta Roeselare)
 3. Workshop met focus revalidatie (MDT Pellenberg UZ Leuven)
 4. Workshop met focus PAAZ en EPSI (MDT ZNA Antwerpen)
 5. Workshop met focus psychiatrisch ziekenhuis ( MDT UPC Kortenberg)
 6. Workshop met focus geriatrie  (MDT Maria Middelares Gent)
 7. Workshop met focus hemodialyse (MDT UZA Antwerpen)
 8. Workshop met focus spoed (MDT Imeldaziekenhuis Bonheiden)
 9. Workshop “Ik heb geen team, wat nu?”: andere manieren om goed samen te werken

Documenten

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.