.

Opleidingstraject beginnende sociaal werkers

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en heeft ook zijn eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging in een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.
Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het is vanzelfsprekend de bedoeling dat alle 9 modules gevolgd worden.

Het opleidingstraject wordt deels gefinancierd met de steun van de FOD Volksgezondheid in het kader van kwaliteitsverbetering. Hierdoor kunnen we het inschrijvingsgeld beperken tot slechts 180 euro voor alle modules. In de prijs zijn koffiepauzes en broodjeslunch inbegrepen.
Hand-outs van de opleiding worden meegegeven.

De DAGINDELING is als volgt:

  • 9u ontvangst - 9u15 start opleiding
  • 12u45 broodjeslunch
  • 13u15 namiddagopleiding
  • 16u30 einde

De opleidingsdagen worden afwisselend in GENT of LEUVEN  georganiseerd.
GENT: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent
Met een afstand van 800 meter (11 min te voet) van het station Gent Sint-Pieters tot het Europa Hotel en de bushalte op slechts 100 meter is het Europahotel makkelijk bereikbaar. Voor de mensen die graag met de wagen gaan, biedt het hotel gratis parkeerplaats voor zo'n 35 wagens. Parkeren voor en achteraan het hotel is ook mogelijk mits betaling van €3/dag aan de parkeermeter.

LEUVEN: Provinciehuis Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
Langs de Tiense vest is het slechts 550 meter stappen (7 min) tot aan het provinciehuis. Kom je het station buiten gewandeld, ga dan naar links over het Roger Van Overstraetenplein. Met de auto; opgelet: soms herkent oudere gps-software het adres "Provincieplein" niet. Voer dan als straatnaam "Tiensevest - kruising met Justus Lipsiusstraat" in. Parkeren kan (beperkt) en tegen betaling onder het provinciehuis. Er wordt geen parkeerplaats gegarandeerd.

HOE  INSCHRIJVEN ?

U kunt zich inschrijven door middel van mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , uiterlijk tegen 01/08/2017.  Daarin vermeld u uw naam, de naam van het ziekenhuis waar u werkt, de datum van uw indiensttreding als sociaal werker op deze sociale dienst en de diensten waar u nu voor werkt. Bvb hartheelkunde, pediatrie, …

Gezien het aantal inschrijvingen beperkt is en wij zoveel mogelijk sociaal werkers uit de verschillende Vlaamse ziekenhuizen de kans willen geven de opleiding te volgen, contacteren wij u vóór 15/08/2017 om u te laten weten of u al dan niet kan deelnemen.  Daarna wordt u een betalings-verzoek toegestuurd.  Eens uw betaling ontvangen, bent u definitief ingeschreven.
Op het einde van de opleiding krijgt elke deelnemer een certificaat van deelname.

Module 1 : Sociaal werk in het ziekenhuis

Dinsdag 05/09/2017 -  Gent

Sabine Maene, voorzitter van de VZW beroepsvereniging sociaal werkers ziekenhuizen staat na meer dan 30 jaar nog dagelijks met beide voeten in het sociaal werk in het AZ Sint-Jan te Brugge. Ze kadert het sociaal werk in de context van het ziekenhuis. Welke visie op gezondheid verantwoordt ons werk en welke zijn onze kernopdrachten? Hoe verhouden we ons daarbij tegenover de andere zorgverstrekkers? We staan ook stil bij de verschillende overlegplatformen voor het sociaal werk in de ziekenhuizen.
Lena Baillieu, diensthoofd cel beleidsinformatie AZ Sint-Jan Brugge - Oostende, zal de invloed van de ziekenhuisfinanciering op ons werk en de sociale diensten duiden.

Module 2 : Sociale voorzieningen

Donderdag 28/09/2017-  Gent

Karin De Moor, maatschappelijk assistente bij de FOD Sociale zekerheid, directie generaal Personen met een handicap, spijkert de kennis bij aangaande de uitkeringen en voordelen van de FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap. Met Chris Heremans van Kom Op Tegen Kanker zullen de deelnemers de specifieke sociale voorzieningen voor kankerpatiënten onder de loep nemen.
In samenwerking met het intermutualistisch overleg, gaan de deelnemers dieper in op de voorzieningen en tussenkomsten van het RIZIV, de maximumfactuur, het RVV statuut, het VAPH en de Vlaamse Sociale Bescherming.

Module 3 : Methodisch werken en communicatie

Dinsdag 17/10/2017 -  Leuven

Kirsten Van Nieuwerburgh, thuis in systeemtherapie, heeft 20 jaar ervaring als sociaal werker in het UZ Leuven.
Via een praktische insteek, zal zij de deelnemers het belang en de voordelen van het methodisch werken en systeemdenken meegeven. Ook het multidisciplinair werken in een ziekenhuiscontext komt aan bod.

Module 4 : Transmurale zorg en werken met informele netwerken

Donderdag 09/11/2017 - Leuven

Lieve Vanderlinden, nu directeur psychosociale zorgen KOTK  heeft 28 jaar ervaring als sociaal werker in de sociale dienst van het UZ Leuven, waarvan 12 jaar als diensthoofd. Zij zal de recente evoluties in de (eerstelijns-) zorg toelichten. Het verzekeren van continuïteit van zorg voor patiënt en naaste wordt hierdoor een nog grotere uitdaging. De sociaal werker heeft hierin een belangrijke verbindende rol en dit zowel naar de professionele zorgpartners en –netwerken als naar de naaste omgeving. Elly Van Accoleyen van LUS vzw verkent samen met de deelnemers de kracht van persoonlijke netwerken én gaat na hoe we hier sterker op kunnen inzetten.

Module 5: Diversiteit en specifieke doelgroepen

Dinsdag 28/11/2017 - Gent

Dirk Geldof, socioloog en lector aan Odisee, KdG & UA, is auteur van onder meer ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ (Acco, 7de druk 2017). Hij opent de ogen voor de groeiende diversiteit en de invloed hiervan op de hulpverlening. Wat is goede gezondheidszorg in een context van superdiversiteit, meertaligheid, culturele en levensbeschouwelijke verschillen? En waarom worden interculturele competenties en een divers-sensitieve basishouding cruciaal in het volgende decennium?  Karen Vereycken, master sociaal werk en Inge Raus, sociaal verpleegkundige staan dagelijks in de praktijk van het sociaal werk in de GZA ziekenhuizen. Daar werken zij hoofdzakelijk met patiënten die geen Belgische mutualiteit hebben of niet in regel zijn. Ze kunnen de theorie aan de praktijk toetsen en zullen na een inhoudelijke uiteenzetting over de regelgeving rond betaling medische kosten voor buitenlandse patiënten en hun specifieke verblijfssituatie, ook praktijksituaties voorleggen die in kleinere groepen zullen bekeken worden. Ook hebben zij het over de organisatie van het tolken en de interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen.

Module 6 : Beroepsgeheim, ‘van strikt vertrouwelijk tot breaking the glass’

Dinsdag 19/12/2017 - Leuven

Samen met Raf Jacobs, diensthoofd sociale dienst Jessa en ‘beroepsgeheimzinnige’ staan we stil bij het omgaan met vertrouwelijke informatie van patiënten. Onze deontologische code dient als opstapje voor deze thematiek binnen ons dagelijks werk, om nadien meer ten gronde de wetgeving en de juridische aspecten toe te lichten. Ook onze positie binnen de transmurale ketenzorg komt aan bod.

Module 7 : Herstelondersteunende zorg in een veranderend GGZ landschap

Donderdag 18/01/2018 - Leuven

Nog steeds botsen mensen met een psychische kwetsbaarheid op veel onbegrip uit hun omgeving, zeker als er een opname in een psychiatrisch ziekenhuis mee gepaard gaat.  Sensibiliseringsacties als ‘rode neuzen dag’ en ‘te Gek’ proberen hieraan te verhelpen door het stigma bespreekbaar te maken en te doorbreken. Daarnaast worden mensen met een psychische kwetsbaarheid zoveel als mogelijk buiten de psychiatrische ziekenhuizen geholpen. In de algemene ziekenhuizen komen sociaal werkers ook vrij geregeld in contact met mensen die naast hun lichamelijke aandoening of ziekte, of mede als gevolg ervan, met psychische klachten worstelen.
Het werken met deze mensen vraagt een bijzondere aanpak. Esther van Reeth, Master in sociaal werk en sociaal beleid is hoofd van de sociale dienst van het UPC KU Leuven. Katrien Braekers, Master in Sociale En Culturele Agogiek, coördinator van de dienst vrije tijd in het UPC KU Leuven en verantwoordelijke van het expertisedomein herstelondersteunende zorg. Zij is aanspreekpersoon voor de ervaringsdeskundigen die door hun advies mee vorm geven aan de organisatie van de zorg in het UPC.
Samen met enkele ervaringsdeskundigen gaan zij dieper in op wat herstelondersteunende zorg precies is, op de verschillende aspecten van stigmatisering en destigmatisering en wat sociaal werkers concreet kunnen doen om systematisch meer aandacht te hebben voor herstelondersteunende zorg in hun dagelijks werk.

Module 8: Verlies en rouw

Dinsdag 20/02/2018 - Leuven

Sociaal werkers hebben een theoretische bagage over psychosociale opvang in crisissituaties. In hoeverre zijn ze in staat om deze kennis ook concreet toe te passen? Dirk Aerts, diensthoofd Sociaal werk en spirituele zorg in het Imeldaziekenhuis zal op een interactieve en concrete manier sociaal werkers enkele belangrijke principes van crisisinterventie bijbrengen. Miranda Van De Wiele, afdelingshoofd Patiëntenbegeleiding in het UZ Antwerpen gaat dieper in op de processen van rouw en verlies. Verlieservaring is niet alleen aanwezig bij een overlijden, maar ook bij verlies van functionaliteit tgv amputatie e.d.

Module 9 :  Zelfzorg: stappen naar minder stress en meer energie

Donderdag 15/03/2018 - Gent

Geert Pieters, professioneel trainer en coach, en gepassioneerd door leren en persoonlijke ontwikkeling zal via een interactieve workshop de deelnemers inzicht bijbrengen in het ontstaan van stress en de manieren om er mee om te gaan. De eigen ervaringen en vragen van de sociaal werkers staan hierbij centraal. Ook de principes van het timemanagement worden zijdelings belicht.
We sluiten de opleiding af om 16.30h met een feestelijke receptie in aanwezigheid van enkele leden van de Raad Van Bestuur van de

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.