.

Onlineopleiding over de antidiscriminatiewetgeving

De bedrijfswereld voelt een groeiende nood aan informatie over diversiteitsbeleid en antidiscriminatiewetgeving. Unia besloot een online opleiding te ontwikkelen om hieraan tegemoet te komen, mede omdat online cursussen ondertussen goed ingeburgerd zijn in de bedrijfswereld.

We willen jullie, sociaal werkers attent maken op deze site.

De online opleiding is specifiek voor hr- en teammanagerspreventieadviseurs, vertrouwenspersonen en vertegenwoordigers van werknemers. Ze concentreert zich op situaties in de arbeidssfeer, dus niet voor goederen en diensten.

Als gebruiker nodigen we je uit eerst de module wetgeving te doorlopen. Deze bestaat uit drie hoofdstukken (Gaat het om een bescherm criterium? Enz), die voor een basisopleiding wetgeving zorgen. Je verwerft het begrippenkader, dat nodig is voor het begrijpen van de 150 concrete situaties. Bij het lezen van de situaties evolueer je naar een expertenrol en vragen we je om eigen “good practices” in te sturen. Zo kan de site blijven groeien met de meest prangende vragen uit de verschillende sectoren.

De bibliotheek bevat uitlegfiches en links, zodat je snel informatie kunt raadplegen.

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.