.

Opleidingstraject 2023-2024 beginnende sociaal werkers

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Maximaal 25 deelnemers

Wij richten ons hierbij tot sociaal werkers met maximum 5 jaar ervaring in de sociale dienst van een algemeen, universitair, psychiatrisch of revalidatieziekenhuis. Om de interactie tijdens de sessies te bevorderen laten we maximum 25 deelnemers toe. Het traject bestaat uit 9 modules, het opzet is dat alle modules gevolgd worden.

Het opleidingstraject wordt mede gefinancierd door de FOD Volksgezondheid in het kader van kwaliteitsverbetering.Ziekenhuizen die kandidaten inschrijven voor dit opleidingstraject betalen 250€ per deelnemer lidmaatschap en genieten aldus een jaar lang van alle ondersteuning door BSWZ voor hun sociale dienst. Koffie en broodjeslunch zijn voorzien en kosteloos voor de deelnemers.

De DAGINDELING is als volgt:

  • 9 u ontvangst
  • 9u15 start opleiding
  • 12u15 broodjeslunch
  • 12u45 namiddagopleiding
  • 16u30 einde

De opleidingen gaan door in GENT, ANTWERPEN en LEUVEN:

  • GENT: Sint Baafshuis, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
  • LEUVEN : Provinciehuis Vlaams Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

https://www.vlaamsbrabant.be/nl/over-de-provincie/provinciehuis

  • KAVA Antwerpen: congrescentrum (KCC), Consciencestraat 41a, 2018 Antwerpen

HOE INSCHRIJVEN?

Inschrijven kan uiterlijk tegen 15 augustus 2023. Je vermeldt je naam, het ziekenhuis waar je werkt, de datum van je indiensttreding als sociaal werker op de sociale dienst en de diensten waar je nu voor werkt: bvb hartheelkunde, pediatrie, …

Het aantal inschrijvingen is beperkt omdat we zoveel mogelijk sociaal werkers uit de verschillende Vlaamse ziekenhuizen de kans willen geven de opleiding te volgen. Voor 15 september laten we je weten of je al dan niet kan deelnemen. Daarna ontvang je een betalingsverzoek. Na ontvangst van je betaling, bent je definitief ingeschreven. Bij het volgen van alle modules, krijg je op het einde van de opleiding een certificaat van deelname.

Wij kijken alvast uit naar jouw inschrijving!

Vriendelijke groeten,

Voor BSWZ vzw

Elke Lagae en Joeri De Munck

Voorzitter

Opleiding eigenschappen

Startdatum 12-10-2023 09:00
Einddatum 13-06-2024 16:30
Sluitingsdatum 15-08-2023
Max. deelnemers Onbeperkt
Registered 29
Prijs per persoon €250,00

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.