.

Opleidingen BSWZ

Het sociaal werk in de ziekenhuizen is heel specifiek en genereert eigen noden. Om hieraan tegemoet te komen voorziet de beroepsvereniging een opleidingstraject voor beginnende sociaal werkers.

Maximaal 25 deelnemers

Startdatum 12-10-2023 09:00
Einddatum 13-06-2024 16:30
Sluitingsdatum 15-08-2023
Max. deelnemers Onbeperkt
Registered 29
Prijs per persoon €250,00

Helaas volzet of inschrijfdatum is verlopen

HET SOCIAAL WERK HEEFT AANDACHT VOOR DE KWETSBARE GROEPEN VOOR WIE DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG EERDER EEN MOEILIJKHEID DAN EEN OPPORTUNITEIT IS.

STERK SOCIAAL WERK BIEDT WARME, LAAGDREMPELIGE EN EFFICIËNTE ZORG.