.

Over BSWZ

BSWZ staat voor Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen.

Het gezondheidslandschap is voortdurend in beweging. Dit stelt het sociaal werk in ziekenhuizen voor uitdagingen: we zijn genoodzaakt om blijvend te anticiperen op beleidskeuzes en maatschappelijke ontwikkelingen.

Vanuit deze vaststelling en de nood aan een erkend en gedragen beroepsprofiel, groeide de idee tot het oprichten van een beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Wij zijn overtuigd van het belang om ook een stem naar het beleid te verzekeren en kunnen door het bundelen van onze krachten (zowel openbare als privé ziekenhuizen, maar ook universitaire, algemene en psychiatrische) meer invloed te kunnen uitoefenen op beleidsbeslissingen.

We willen onze stem laten horen bij de beleidsmakers zodat er in de ziekenhuizen voldoende aandacht en zorg is voor de psycho-sociale problemen van patiënten en hun naasten.

Als beroepsvereniging willen we daarom prioriteit geven aan belangenbehartiging en vertegenwoordiging van het sociaal werk in de ziekenhuizen naar de overheid en het brede middenveld.

In het kader van een verdere professionalisering stellen we ons verder als opdracht initiatieven te nemen om de kwaliteit van ons beroep te bewaken en te verbeteren. Zo ontwikkelde de beroepsvereniging inmiddels een eigen deontologische beroepscode. Onze visie en kernopdrachten werden algemeen onderschreven door de FOD Volksgezondheid. We stimuleren kennisoverdracht en volgen de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook het uitwisselen van goede praktijken, het organiseren van vormingsinitiatieven en het stimuleren van onderzoek (evidence based sociaal werk) is de opdracht van onze beroepsvereniging.

Sabine Maene
Sabine MaeneVoorzitter
Dirk Aerts
Dirk AertsOndervoorzitter
Kristien Buelens
Kristien BuelensBestuurslid
Joeri de Munck
Joeri de MunckPenningmeester
Tsane de Kesel
Tsane de KeselCoördinator
Lieve Vanderlinden
Lieve VanderlindenBestuurslid
Esther van Reeth
Esther van ReethBestuurslid
Tom Baert
Tom BaertBestuurslid
Annelies Henderick
Annelies HenderickBestuurslid
Elke Lagae
Elke LagaeBestuurslid
Marieke Desmet
Marieke DesmetSecretaris
Corry Deschamps
Corry DeschampsBestuurslid
Raf Jacobs
Raf JacobsBestuurslid
Miranda van de Wiele
Miranda van de WieleBestuurslid

HET GEZONDHEIDSLANDSCHAP IS VOORTDUREND IN BEWEGING. DIT STELT HET SOCIAAL WERK IN ZIEKENHUIZEN VOOR UITDAGINGEN: WE ZIJN GENOODZAAKT OM BLIJVEND TE ANTICIPEREN OP BELEIDSKEUZES EN MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN