.

Nieuwsbrief psychosociaal crisiscomité van FOD Volksgezondheid

Met de afkondiging van het psychosociaal interventieplan (PSIP) hebben de psychosociaal managers (PSM) van FOD Volksgezondheid een “psychosociaal coördinatiecomité” (PSCC) opgezet.

Er zijn heel veel verschillende diensten en instanties die vanuit hun bevoegdheid werken rond psychosociale thema’s in de zeer brede zin van het woord. Het PSCC wil ervoor zorgen dat dit zoveel als mogelijk gestroomlijnd kan verlopen en dat we zo goed mogelijk samenwerken. Een belangrijk uitgangspunt is dat alle betrokken diensten en organisaties in eerste instantie verantwoordelijk blijven voor de communicatie en opvang binnen het eigen werkveld. Door regelmatig te overleggen, kunnen zij snel monitoren wat de noden zijn en hier adequaat op inspelen. Onze voorzitter Sabine Maene volgt het crisiscomité voor ons op. 

Hier vind je de eerste nieuwsbrief:

24-03-2020

Beste psychosociale hulpverlener,

Dit is een eerste nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de Corona crisis. We willen jullie de komende weken via deze weg op de hoogte houden van wat besproken wordt met het psychosociaal coördinatiecomité en jullie wegwijs maken in de beschikbare gevalideerde informatie.

Opstart psychosociaal coördinatiecomité (PSCC) Met de afkondiging van het psychosociaal interventieplan (PSIP) hebben de psychosociaal managers (PSM) van FOD Volksgezondheid een “psychosociaal coördinatiecomité” (PSCC) opgezet. Er zijn heel veel verschillende diensten en instanties die vanuit hun bevoegdheid werken rond psychosociale thema’s in de zeer brede zin van het woord. Het PSCC wil ervoor zorgen dat dit zoveel als mogelijk gestroomlijnd kan verlopen en dat we zo goed mogelijk samenwerken. Een belangrijk uitgangspunt is dat alle betrokken diensten en organisaties in eerste instantie verantwoordelijk blijven voor de communicatie en opvang binnen het eigen werkveld. Door regelmatig te overleggen, kunnen we snel monitoren wat de noden zijn en hier adequaat op inspelen. Leden Om (nog meer) chaos te vermijden hebben we de deelnemers aan het PSCC beperkt tot de vertegenwoordigers van de partners die in deze fase de grootste rol spelen. Dit zijn:

 • COPREV: vertegenwoordigers van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW)
 • SOM (federatie CAW)
 • Zorgnet Icuro
 • Tele-Onthaal
 • Awel
 • BSWZ (Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen)
 • VVPAZ (Vlaamse vereniging van psychologen in Algemene ziekenhuizen)
 • Rode Kruis Vlaanderen (DSI)
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • Vereniging voor klinisch psychologen (VVKP)
 • Kabinet Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Coördinator Nazorg Vlaamse overheid
 • Agentschap Zorg en Gezondheid
 • VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten)
 • Agentschap overheidspersoneel Vlaamse overheid
 • PSM’s FOD Volksgezondheid Uiteraard is deze lijst niet volledig, vandaar deze nieuwsbrief om ook jullie als cruciale partner in het geheel te betrekken. Hoe meer we weten wat er bij jullie leeft, hoe gerichter we jullie kunnen ondersteunen waar nodig! Contacteer jullie vertegenwoordiger binnen het PSCC voor vragen en opmerkingen of (indien er geen vertegenwoordiger is) ons, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eenduidige communicatie is belangrijk! Informatie over psychosociale ondersteuning voor de bevolking Vanuit het PSCC zetten we sterk in op een gestroomlijnde, eenduidige communicatie vanuit alle betrokken diensten. We willen vermijden dat mensen overspoeld worden door talrijke goedbedoelde initiatieven zoals flyers en brochures, want dan zullen we ons doel om goed te informeren helemaal missen. Een eerste campagne rond omgaan met stress in tijden van corona en algemene psychosociale tips werd al verspreid. Jullie kunnen deze informatie vinden op onderstaande linken en deze mag vrij gebruikt en verspreid worden. We raden aan dat jullie zelf als instantie inzetten op gefaseerde communicatie en bijvoorbeeld via social media één poster per keer delen en steeds verwijzen naar de gehele campagne op jullie website of onderstaande link. https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/ https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-de-bevolking/ Mensen die op zoek zijn naar gevalideerde informatie kunnen nog steeds terecht op het algemene nummer (0800/14 689). Dit nummer wordt sinds vorige week voorzien van een tweede lijn, waarnaar doorverwezen kan worden voor psychosociale ondersteuning, bemand door het Rode Kruis. Ook bij Tele-Onthaal (106) en Awel (102) kan men terecht voor een luisterend oor. Daarnaast is er ook de website https://www.info-coronavirus.be/nl/

Informatie voor werkgevers Werkgevers blijven in eerste instantie verantwoordelijk voor het welzijn van hun medewerkers via de gebruikelijke kanalen (vertrouwenspersonen, interne opvangteams, sociale diensten, EDPBW, etc.). Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk: een belangrijke partner! Co-Prev, de koepel voor externe diensten preventie en bescherming op het werk (EDPBW), voorziet proactief communicatie naar alle klanten opdat zij de nodige tips en ondersteuning krijgen om dit te blijven organiseren. Ook voor hen is dit een onvoorziene situatie, dus zij zijn druk bezig om hun aanbod op punt te stellen. Meer informatie volgt!

Zorgverleners Onze zorgverleners staan onder grote druk. Vertrouwenspersonen, interne opvangteams (Bv FIST, Stressteam, etc.), sociale diensten, etc. hebben de handen meer dan vol. Zowel vanuit de EDPBW als vanuit het PSCC zorgen we voor ondersteuning van deze zwaar belaste doelgroep via gerichte communicatie met tips voor zorgverleners (zelfzorg). https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws/omgaan-met-stress-in-tijden-van-corona/tips-voor-zorgverleners/ Zorgverleners kunnen ook terecht op de algemene hulplijnen en kunnen worden doorverwezen naar externe professionele hulpverleners waar nodig. Om diensten te ondersteunen die zorgen voor zorgverleners wordt momenteel gewerkt aan een website met tips over de manier waarop men dit kan aanpakken. Meer nieuws hierover in de volgende editie van deze nieuwsbrief! We horen graag van jullie waar extra ondersteuning nodig is, zodat we kunnen helpen om oplossingen te creëren. Opnieuw, hoe meer we weten wat er bij jullie leeft, hoe gerichter we jullie kunnen ondersteunen waar nodig!

Psychosociale Eerste Hulp Voor psychosociale steun of een luisterend oor kunnen mensen in eerste instantie terecht bij: Tele-Onthaal 106 Acute nood aan opvanggesprek / chat mogelijk via website https://www.tele-onthaal.be/

Awel 102 Kinderen, jongeren nood aan gesprek (16-22u)/ mail, chat, forum ook mogelijk https://awel.be/

Zelfmoordlijn 1813 Suïcidepreventie / 24/7 , chat (18u30-22u), mail (binnen 5 werkdagen antwoord), zelfhulp-optie https://www.zelfmoord1813.be/

Hulplijn geweld 1712 Relationele spanningen, geweld (alle leeftijden + chat via website) https://1712.be/

JAC (CAW) 0800 13 500 jongeren met nood aan gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen/ chat, mail ook mogelijk en momenteel ook chat op afspraak https://www.caw.be/jac/

WatWat geen telefoonnummer, wel online Kinderen en jongeren: informatie op maat van leeftijd https://www.watwat.be/corona

Een overzicht van andere hulplijnen is te vinden op https://www.samvzw.be/nieuws/chathulplijnen-op-volle-toeren-door-coronacrisis. De hulpverlening gebeurt via een getrapt systeem. Na een eerste opvang en triage door de hulpverleners aan de telefonische hulplijnen, wordt via een beslissingsboom doorverwezen naar de reguliere diensten (Centra Algemeen Welzijn, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, etc). De talrijke initiatieven van psychologen en psychotherapeuten die hun hulp aanbieden, worden ook gecentraliseerd. Zij kunnen later ingeschakeld worden ter versterking van de diensten, maar we werken momenteel aan een duidelijk kader waarbinnen dit kan georganiseerd worden.

We houden jullie verder op de hoogte!

Samen Tegen Corona!

 

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN