.

Nieuwsbrief van de werkgroep 'sociale diensten algemene ziekenhuizen' van Zorgnet-Icuro - dec 2021

Beste collega’s,

2021 zit er bijna op! Het werd opnieuw een bijzonder en met momenten moeilijk jaar. We duimen dat 2022 een beter jaar kan worden. Toch is er ook veel om dankbaar voor te zijn. Laat ons daarom dit jaar en ook deze laatste nieuwsbrief van 2021 met een positieve noot afsluiten!

Nieuwsbrief sociaal werk in Vlaanderen editie december 2020

In deze nieuwsbrief focussen we op het speerpunt politiserend werken. We roepen iedereen op om inspirerende politiserende praktijken met ons te delen. We kijken ook al naar wat 2021 zal brengen, onder andere een nieuwe webinar rond diversiteit. Daarnaast zetten we de regionale platformen van Brussel en Vlaams-Brabant in de kijker. Afsluiten doen we met een dankwoord van minister Wouter Beke voor alle sociale professionals.

Nieuwsbrief 2 psychosociale hulpverlening

Dit is de tweede nieuwsbrief over de psychosociale hulpverlening tijdens de Corona crisis. Het “psychosociaal coördinatiecomité” (PSCC) blijft op regelmatige basis samenkomen, zodat de verschillende psychosociale diensten en instanties zo goed mogelijk kunnen samenwerken voor het zelfde doel: alle getroffenen van deze crisis zo goed mogelijk ondersteunen.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN