.

Opleiding Communicatie in Oncologie – Gent (5-daagse) gefinancierd door het Kankerplan

Het Cédric Hèle instituut (kortweg CHi) is een kennis- en vormingsinstituut voor psychosociale oncologie in Vlaanderen. Het CHi wordt sinds 2010 aangesteld door het Kankerplan om jaarlijks te voorzien in een 5-daagse opleiding communicatie voor 150 onco-professionelen (voor artsen, verpleegkundigen, sociaal werkers en andere paramedici).

Sociaal Werk Conferentie 2018

De sociaalwerkconferentie is een initiatief van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, het Steunpunt WVG, de drie Vlaamse Masteropleidingen Sociaal Werk en de Vlaamse Opleidingen Sociaal Werk.

Nieuwe Website Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen

Beste collega's

Met gepaste trots gooien we de vernieuwde website in de ether. Het heeft enige moeite gekost en vele uren belangeloze inzet van enkele bestuursleden, maar we mogen zeggen dat deze website die we lieten ontwikkelen met de financiële steun van de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de voedselketen, niet langer mocht uitblijven voor een beroepsvereniging als de onze.

Het is vandaag immers een noodzaak om snel zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Een website is dan het uitgelezen middel.

Standpunt BSWZ rond hervorming van de wet betreffende de gezondheidszorgberoepen

Geachte mevrouw de minister,

Met veel aandacht namen wij kennis van de informatie op de website www.kb78.be. Als beroepsvereniging sociaal werkers in ziekenhuizen werken we graag op een constructieve manier mee aan deze belangrijke hervorming van de wet betreffende de gezondheidszorgberoepen.

Studiedag "Door de mazen van het net-werk? Over de kracht van verbinden

Door de mazen van het net-werk? Over de kracht van verbinden

Graag nodigen wij u uit op de studiedag van de beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen op 21 maart 2017. Deze studiedag gaat naar goede gewoonte door op de werelddag sociaal werk.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws