.

Voorstel nieuwe functie voor sociaal werkers ziekenhuizen t.a.v. IFIC.

De beroepsvereniging vzw BSWZ heeft gepleit voor de toevoeging van een nieuwe, nog niet opgenomen functie, met name ‘referentie sociaal werker ziekenhuis’ en dit voor alle sociaal werkers die tewerkgesteld zijn in de ziekenhuizen, ongeacht de aard van het ziekenhuis of de afdeling waaraan ze verbonden zijn.

Oproep: start een transmurale onco-intervisie binnen je eigen regio en krijg een CHi-opleiding aangeboden!

Ben je sociaal werker of psycholoog en werk je in een oncologische setting of kom je in contact met zorgverleners die werken in oncologie? Ervaar je de nood aan meer transmurale samenwerking en uitwisseling? Zie je intervisie als een mogelijke stimulans hiervoor? Ben je gemotiveerd om collega’s samen te brengen rond onco-gerelateerde thema’s?
Dan is deze oproep iets voor jou!

Zorg aan zet

Geef jouw idee over de toekomst van de zorg. Neem deel aan een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen.

Het betreft een project van Zorgnet / Icuro.

Neem een kijkje op de site van Zorg aan Zet.

Care4AYA vzw - een aanbod voor jongeren met kanker en hun naasten

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 jongvolwassenen (AYA’s = Adolescents & Young Adults) te horen dat ze kanker hebben. De ziekte treft hen in de bloei van hun leven, wanneer ze volop in ontwikkeling zijn. Door hun leeftijd, tussen 18 en 30 jaar, vallen jongeren die kanker hebben of hebben gehad, tussen wal en schip: ze zijn te oud voor een kinderafdeling maar voelen zich ook in de zorg voor volwassenen niet altijd thuis.

Sociaal werkers in de ziekenhuizen kregen van ons een schrijven i.v.m. beroepsprocedure IFIC.

De BSWZ besliste om het IFIC aan te schrijven over de onvolledige functieomschrijving van de sociaal werkers in de ziekenhuizen. U heeft als individuele sociaal werker ook de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. We richtten via email een uitgebreid schrijven naar een brede groep van sociaal werkers.  Het volledige schrijven vindt u hier onder. Heeft u dit schrijven niet gehad en wil u ook graag de bijgevoegde documentatie ontvangen? Vraag er gerust naar via het contactformulier op deze website.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws