.

Studiedag "Door de mazen van het net-werk? Over de kracht van verbinden

Door de mazen van het net-werk? Over de kracht van verbinden

Graag nodigen wij u uit op de studiedag van de beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen op 21 maart 2017. Deze studiedag gaat naar goede gewoonte door op de werelddag sociaal werk.

De wereld-dag sociaal werk heeft dit jaar ‘Promoten van maatschappelijke en ecologische duurzaamheid’ als centraal thema. We sluiten hier bij aan door onze aandacht te richten op het versterken van netwerken, op ‘verbinden’. De overheid heeft de mond vol van ‘vermaatschappelijking’ van de zorg. Feit is dat netwerken van mensen cruciaal worden in deze evolutie. Mantelzorgers lopen het risico meer dan ooit belast te worden. Verbondenheid met andere mensen maakt je als mens sterker. Het helpt je om je leven in eigen handen te nemen, te genieten, met tegenslagen om te gaan en uitdagingen aan te gaan.

Programma:

09u30 Onthaal met koffie

10u00 Verwelkoming  (Sabine Maene ,voorzitter BSWZ)

10u30  “Start2Network”: Over de kracht van persoonlijke netwerken (Elly Van Acoleyen)

12u30 Lunch

13u30  Samen op weg: mantelzorgers ondersteunen vanuit systeemperspectief (deel 1 – Nadine De Stercke)

14u30 Pauze

15u00  Samen op weg: mantelzorgers ondersteunen vanuit systeemperspectief (deel 2 - Benedicte De Koker)

16u00 Einde

studiedag 001

studiedag 001

studiedag 001

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws