.

Studiedag BSWZ: Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord!

150 deelnemers in De Hoorn te Leuven voor een geslaagde studiedag.

Sociaal werk... stevig stappen op een slappe koord!
Over ethiek, deontologie en beroepsgeheim.

Graag nodigen wij u uit op de jaarlijkse studiedag van de Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen. Deze studiedag gaat door op dinsdag 15 maart 2016 van 9u30 – 15u30.
De afgelopen jaren heeft de beroepsvereniging, samen met externe experten hard gewerkt aan een beroepscode voor sociaal werkers in ziekenhuizen. Op de ‘World Social Work day’ hebben we daarom als centrale thema’s gekozen voor ethiek, deontologie en beroepsgeheim. Hiernaast wensen wij eveneens de initiatieven van het voorbije jaar van onze beroepsvereniging toe te lichten.

Programma:

09u30 Onthaal met koffie

10u00 Inleiding
Initiatieven Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (Sabine Maene)

10u15 De verhouding tussen wet, code en ethiek in het proces van goede beroepsuitoefening of: hoe de regels volgen soms niet goed is. (Agnes Verbruggen)

11u00 Pauze

11u30 Online zijn waar onze doelgroep zit (via mail of facebook), is OK. Maar wat met privacy en beroepsgeheim? (Philippe Bocklandt)

13u00 Lunch

14u00 Beroepsgeheim met aandacht voor het medisch en sociaal dossier (Herman Nys)

15u30 Slot

de hoorn

Brouwerij De Hoorn is de bakermat van Stella Artois. Ze werd opgericht in 1923. Het historisch beschermde gebouw dankt zijn bijzondere karakter aan de monumentale brouwzaal Artois en z’n unieke bouwconstructie. In 1926 werd hier voor de eerste keer Stella Artois gebrouwen. Dankzij de FOD volksgezondheid was het mogelijk deze locatie te huren die zich uitstekend leende voor de ontvangst van 150 enthousiaste sociaal werkers.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws