.

Sociaal Werk aan zet Memorandum

Samen met de werkgroep sociale diensten algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro en de beroepsvereniging voor sociaal werkers in ziekenhuizen willen we een forum zijn voor de uitwisseling van informatie, volgen we maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en is het de bedoeling te anticiperen op beleidskeuzes. Dit gebeurt vanuit de betrachting te pleiten voor optimale psychosociale zorg voor de cliënt.

Dit memorandum kwam tot stand in samenwerking met de werkgroep en de beroepsvereniging. Met dit document willen we de belangrijkste knelpunten en noden voor het sociaal werk formuleren en vragen we de overheid om hiermee aan de slag te gaan. De recente campagne “Zorg aan zet” van Zorgnet-Icuro was een inspiratiebron om ons memorandum vorm te geven

Memorandum Sociaal Werk Aan Zet 2019

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws