.

Nood aan erkenning en financiering van sociaal werkers in speerpuntennota Zorgnet-Icuro

Onze beroepsvereniging ijvert al enige tijd samen met de werkgroepen sociale diensten ziekenhuizen van de FOD en Zorgnet-Icuro nog steeds voor een degelijke erkenning, normering en financiering van het sociaal werk in de ziekenhuizen.

De speerpuntennota van Zorgnet-Icuro met de belangrijkste agendapunten voor de zorg voor de komende legislatuur staat op p5 het volgende vermeld:'De erkenning en financiering van sociaal werkers ingebed in het zorgaanbod ontbreekt echter. We vragen aan de overheden om daarin te voorzien.'Met dank aan iedereen, in de eerste plaats alle collega’s die hier mee hebben voor geijverd.

speerpunten zorgnet

2019 SPEERPUNTEN ZORGNET ICURO

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws