.

Nieuwe Website Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen

Beste collega's

Met gepaste trots gooien we de vernieuwde website in de ether. Het heeft enige moeite gekost en vele uren belangeloze inzet van enkele bestuursleden, maar we mogen zeggen dat deze website die we lieten ontwikkelen met de financiële steun van de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de voedselketen, niet langer mocht uitblijven voor een beroepsvereniging als de onze.

Het is vandaag immers een noodzaak om snel zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. Een website is dan het uitgelezen middel.

Langs deze weg willen wij al onze leden informeren over wat interessant kan zijn m.b.t. ons beroep en functie.

We willen een informatieplatform aanbieden waar ook de leden zelf aan kunnen bijdragen door hun informatie te delen met elkaar en waar ze zelf informatie kunnen halen. Het moet de communicatie met de beroepsvereniging zelf verbeteren en gemakkelijker maken. Via de contactpagina zullen de leden op een heel eenvoudige manier hun beroepsvereniging kunnen contacteren. Eenvoudiger kan niet!  

Bij deze dan ook een warme oproep om een vraag tot publicatie door te sturen naar de beroepsvereniging. Nieuwe ideeën, of opmerkingen met betrekking tot de beroepsvereniging of het sociaal werk in de ziekenhuizen zijn altijd welkom. Dit is jullie platform. Deze website is er voor jullie!

Mijn uitdrukkelijke dank voor de realisatie van deze website gaat uit naar Lieve Vanderlinden, bestuurslid en ex-voorzitter van de beroepsvereniging en haar echtgenoot Dirk Denaegel, Kristien Buelens en Griet De Bodt.  

Sabine Maene

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws