.

Care4AYA vzw - een aanbod voor jongeren met kanker en hun naasten

Jaarlijks krijgen in België ongeveer 800 jongvolwassenen (AYA’s = Adolescents & Young Adults) te horen dat ze kanker hebben. De ziekte treft hen in de bloei van hun leven, wanneer ze volop in ontwikkeling zijn. Door hun leeftijd, tussen 18 en 30 jaar, vallen jongeren die kanker hebben of hebben gehad, tussen wal en schip: ze zijn te oud voor een kinderafdeling maar voelen zich ook in de zorg voor volwassenen niet altijd thuis.

Naast de vragen die AYA's hebben over het technische deel van hun behandeling, is het voor hen vaak lastig om antwoorden te vinden op leeftijdsspecifieke vragen over bijvoorbeeld opleiding, werk, relaties, seksualiteit, vruchtbaarheid en over de impact die de ziekte op hun toekomstig leven zal/kan hebben.

Terwijl het merendeel van de jongeren mits een goede behandeling kunnen genezen, staan velen voor grote(re) uitdagingen ná hun behandeling, zowel op medisch, psychosociaal als emotioneel vlak. Ze krijgen niet altijd dezelfde kansen tijdens het verderzetten van hun opleiding, op de arbeidsmarkt, ervaren onbegrip, kampen met financiële problemen, kunnen verminderd vruchtbaar zijn en hebben een veranderd zelfbeeld. Om ervoor te zorgen dat jongeren hun leven na hun behandeling zo goed mogelijk weer kunnen oppakken, is meer leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning nodig die anticipeert op hun unieke noden.

Care4AYA vzw (www.care4aya.be) wil jongeren met kanker of een voorgeschiedenis van kanker, met AYA-specifieke projecten bijstaan. Door in te zetten op de pijlers zorg, onderzoek en opleiding, wil Care4AYA vzw hen de best mogelijke integrale en multidisciplinaire zorg aanbieden. Instrumenten die voor deze doelgroep werden ontwikkeld door Care4AYA vzw zijn: de box ‘Jong en Kanker’ en de brochure voor ouders ‘De Liefdevolle manager’. Beide tools zijn gebaseerd op ervaringen van jongeren met kanker en hun ouders. Ze bieden concrete handvaten aan om met het ziektegebeuren om te gaan. De box is gratis te verkrijgen via www.kankercounteren.be. Meer info over hoe je de brochure voor ouders gratis kunt verkrijgen vind je op www.care4aya.be. Op 22/01/2019 organiseert het CHI een specifieke opleiding voor zorgverleners, waaronder sociaal werkers: ‘Zorg op maat voor AYA’s, een introductie’. Meer info: www.cedric-heleinstituut.be.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws