.

Wijziging bij het zorgbudget voor ouderen

Vanaf 1 april 2023 zijn er een aantal wijzigingen in het zorgbudget voor ouderen alsook bij de inkomensgarantie voor ouderen die in een WZC verblijven. 

Ambtshalve toekenning van categorie

Vanaf 1 april 2023: bewoners van een woonzorgcentrum (WZC) die een aanvraag indienen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zullen ambtshalve toegewezen worden aan categorie 4.
Leden die, na een eerdere inschaling bij de FOD SZ, reeds over een categorie 5 beschikken vóór de opname in het WZC kunnen hun categorie 5 behouden.
Voor WZC-bewoners die dit zorgbudget al eerder ontvingen, zal er vanaf 01/04/2023 een automatische herziening gebeuren met automatische wijziging naar categorie 4 (voor leden die reeds een categorie 4 of 5 hadden, wijzigt er niets).​​​​​​​

​​​​​​​Vanaf 1 april 2023: bewoners van een WZC met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die een aanvraag indienen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zullen ambtshalve toegewezen worden aan categorie 5.
Voor WZC-bewoners met een IGO die dit zorgbudget al eerder ontvingen, zal er vanaf 01/04/2023 een automatische herziening gebeuren met automatische wijziging naar categorie 5 (voor leden die reeds een categorie 5 hadden, wijzigt er niets).

Belangrijk:

  • Het gaat niet om een automatische toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood voor WZC-bewoners. Een online aanvraag indienen blijft noodzakelijk om dit zorgbudget aan te vragen.
  • ​​​​​​​Na een eventueel ontslag uit het WZC valt het lid terug naar de medische categorie die van toepassing was vóór de opname in het WZC. Voor personen die vóór hun verblijf in het WZC nog geen medische erkenning hadden, zal na een ontslag uit het WZC een automatische herziening ‘einde verblijf in WZC’ aangemaakt worden in eZBO.
  • Bij een ambtshalve toekenning van een categorie 4 of 5 wordt deze categorie enkel 'fictief' toegekend om het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te kunnen berekenen.
    Concreet betekent dit dat deze ambtshalve toekenning van een categorie 4 of 5 niet zal doorstromen naar de FOD SZ. Het lid zal dus geen medische erkenning van de FOD SZ (en de bijhorende afgeleide rechten, bijv. een parkeerkaart) ontvangen. De zorgbehoevende zal uiteraard wel recht hebben op de afgeleide rechten die gelinkt zijn aan een uitbetaling ZBO. Wenst het lid ook een medische erkenning bij de FOD SZ, dan dient er een aanvraag tot erkenning van de handicap te gebeuren bij de FOD SZ.
    In eZBO wordt er verwezen naar de website van de FOD SZ om het lid te informeren over de mogelijkheid om ook een parkeerkaart aan te vragen.

"Zonder sociaal werkers zouden er veel mensen verloren lopen in de samenleving"

Naar aanleiding van werelddag sociaal werk op 15 maart organiseert Sterk Sociaal Werk activiteiten over heel Vlaanderen én lanceert ze een campagne met straffe verhalen van sterke sociale professionals. Zo ook van Annelies Henderick, verbonden aan UZ Gent 

Om naar uit te kijken: world social work day op 15 maart!

Op 15 maart is het World Social Work Day! Je mag je verwachten aan allerlei activiteiten in jouw regio in teken van World Social Work Day. De verschillende regionale platformen van Sterk Sociaal Werk zetten op die dag het sociaal werk in de kijker.  Voor meer info, volg #sterksociaalwerk op de sociale media.

 

Sterk sociaal werk in het ziekenhuis: 'Erken ons als gezondheidszorgberoep'

Sociaal werkers in een ziekenhuis begeleiden patiënten voor, tijdens en na hun opname. Helaas hebben ze niet in alle ziekenhuizen al een duidelijke plek verworven. Volgens Sofie Goderis en Fleur Bartsoen, allebei verantwoordelijk voor een sociale dienst, komt dit door het gebrek aan formele erkenning en financiering.  Lees hier het hele artikel.

 

Sociaal werk in het ziekenhuis

In sociaal.net verscheen op 28 september een artikel over sociaal werk in het ziekenhuis? 
Wie zijn ze? Wat doen ze? De collega Nancy Snauwaert uit het AZ Sint-Lucas in Brugge verwoordt op een zeer realistische manier waarvoor het sociaal werk in een ziekenhuis staat. Veel sociaal werkers zullen zich hierin ongetwijfeld herkennen.

BETROUWBARE EN VERSTAANBARE INFORMATIE/ADVIES VERSTREKKEN OVER HET OPNAMEPROCES IN HET ZIEKENHUIS, DE SOCIALE WETGEVING, RECHTEN, JURIDISCHE ADMINISTRATIEVE ZAKEN, DE SOCIALE KAART EN HET GEZONDHEIDSZORG IN HET ALGEMEEN

Meer nieuws